Sắp xếp theo :

Hiển thị tất cả 12 kết quả

0 out of 5
2,630,000

Kích thước: Rộng 915 x Sâu 316 x Cao 1830 mm. Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện Xuất xứ: Nội thất văn phòng Zutury

0 out of 5
2,595,0003,465,000

CAT-GS5K1: Rộng 1025 x Sâu 450 x Cao 2070 mm. CAT-GS5K1B: Rộng 1025 x Sâu 450 x Cao 1875 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện Xuất xứ: Nội thất văn phòng Zutury

0 out of 5
6,095,0008,625,000

CAT-GS5K3: Rộng 2895 x Sâu 450 x Cao 2070 mm. CAT-GS5K3B: Rộng 2895 x Sâu 450 x Cao 1875 mm. Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện Xuất xứ: Nội thất văn phòng Zutury

0 out of 5
2,200,000

Kích thước: Rộng 1030 x Sâu 457 x Cao 2000 mm. Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện Xuất xứ: Nội thất văn phòng Zutury

0 out of 5
9,800,00013,730,000

CAT-GS5K5: Rộng 4765 x Sâu 450 x Cao 2070 mm. CAT-GS5K5B: Rộng 4765 x Sâu 450 x Cao 1875 mm. Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện Xuất xứ: Nội thất văn phòng Zutury

0 out of 5
1,540,000

Kích thước: rộng 1006 x sâu 406 x cao 2065mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện Xuất xứ: Nội thất văn phòng Zutury

0 out of 5
4,160,000

Kích thước: Rộng 2030 x Sâu 457 x Cao 2000 mm. Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện Xuất xứ: Nội thất văn phòng Zutury

0 out of 5
4,400,000

Kích thước: Rộng 915 x Sâu 317 x Cao 1875 mm. Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện Xuất xứ: Nội thất văn phòng Zutury

0 out of 5
4,455,0005,555,000

CAT-GS5K2: Rộng 1960 x Sâu 450 x Cao 2070 mm. CAT-GS5K2B: Rộng 1960 x Sâu 450 x Cao 1875 mm. Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện Xuất xứ: Nội thất văn phòng Zutury

0 out of 5
8,230,00011,220,000

CAT-GS5K4: Rộng 3830 x Sâu 450 x Cao 2070 mm. CAT-GS5K4B: Rộng 3830 x Sâu 450 x Cao 1875 mm. Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện Xuất xứ: Nội thất văn phòng Zutury

0 out of 5
790,0003,870,000

CAT-GTT15DL: Rộng 1500 x Sâu 600 x Cao 2000 mm. CAT-GTT20DL: Rộng 2000 x Sâu 600 x Cao 2000 mm. Chất liệu: Khung sắt sơn Xuất xứ: Nội thất văn phòng Zutury

0 out of 5
2,015,000

Kích thước: rộng 1000 x sâu 395 x cao 2020mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện Xuất xứ: Nội thất văn phòng Zutury